BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

w przetargu na usługę telekomunikacyjną
Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa telekomunikacyjna., wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:
Telekomunikacja Polska SA
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty znajduje się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 mar 2012 08:16
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 08:22
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2012 08:28
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1302 razy