BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie SIWZ

dotyczy: przetargu na usługę telekomunikacyjną
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę telekomunikacyjną, postępowanie nr Or.272.1.2.2012. Treść zmian dostępna jest w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2012 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2012 13:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 mar 2012 11:24
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1233 razy