BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu na usługę telekomunikacyjną
Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w dniu 9 marca br. wpłynęły zapytania odnośnie SIWZ w przetargu na usługę telekomunikacyjną. Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego dostępne są w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2012 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2012 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 mar 2012 11:24
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1272 razy