BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Biała Piska w programie EWOPIS v. 5 i EWMAPA v.10
Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Biała Piska w programie EWOPIS v. 5 i EWMAPA v. 10., wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Zakład Usług Geodezyjnych s.c.
Jan i Tomasz Poradzińscy
ul.Nowomiejska 2/39, 16-400 Suwałki

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 lut 2012 14:34
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2012 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lut 2012 14:15
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1165 razy