BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Wyposażenia pracowni socjoterapeutycznej i pracowni elektrotechniki

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/2011/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę, Wyposażenia pracowni socjoterapeutycznej i pracowni elektrotechniki ogłoszonego z dnia .12.12.2011 r, opublikowanego w biuletynie zamówień publicznych
Nr. : 421278Działając na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż dokonał następującego rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania:
Wpłynęła 3 oferty każda na dwa zadania
Wszystkie oferty spełniały warunki wymagane przez Zamawiającego
Do realizacji wybrano  następujące oferty:

Zadanie nr 1 Meble szkolne , biurowe i pomoce naukowe.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp.z.z.o Aleja Solidarności 15.  
15-751 Białystok  cena brutto- 22250,70zł
Zadanie nr.2. Sprzęt audiowizualny ,elektroniczny , komputery i oprogramowanie
 PERFEKT S.C.Marek Rychert , Andrzej Deyk  83-340 Sierakowice Ul. K. Wyszyńskiego 6 cena brutto -21953,04zł

Informacje o pozostałych Wykonawcach i ich ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu:


Wykonawcy, którzy wzięli udział w przedmiotowym postępowaniu oraz ceny ich ofert:
Zadanie nr 1. Meble szkolne , biurowe i pomoce naukowe
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena bruttoLiczba punktów
1Perfekt S.C. Marek Rychert  Andrzej Deyk 83-340 Sierakowice Ul. K. Wyszyńskiego 644747,4049,73pkt
2Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp.z.z.o Aleja Solidarności 15  15-751 Białystok22250,70100pkt
3Cezas-Glob sp.z.o.o ul. Żelazna 2 10-419 Osztyn22705,8097,98pkt


Zadanie nr 2.  Sprzęt audiowizualny ,elektroniczny , komputery i oprogramowanie

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena bruttoLiczba punktów
1Perfekt S.C. Marek Rychert  Andrzej Deyk 83-340 Sierakowice Ul. K. Wyszyńskiego 621953,04100pkt
2Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp.z.z.o Aleja Solidarności 15  15-751 Białystok22777,7096,38pkt
3 Cezas-Glob sp.z.o.o ul. Żelazna 2 10-419 Osztyn22251,9598,66pkt

Wszystkie oferty spełniały warunki wymagane przez zamawiającego


Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Piszu
Włodzimierz Miszczak


Pisz dnia 19.12.2011r
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2011 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2011 13:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:10
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1869 razy