BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2011/2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/2011/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę: Wyposażenia pracowni szkolnych  w sprzęt i pomoce naukowe, ogłoszenie z dnia . 06.12.2011r, opublikowanego w biuletynie zamówień publicznych
Nr. : 318839- 2011

Działając na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż dokonał następującego rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.
Wpłynęło dwie oferty:
1.Zakład usługowo-Handlowy „Elkot” 26-600Radom ul.25 czerwca 71
do zadania Nr 1. Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych, na kwotę brutto:
 26045,25 zł
2.Przesiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z. o. o 15-751 Białystok Aleja Solidarności 15
do zadania Nr.3 Meble i artykuły szkolne, na kwotę  brutto 6597,72zł

Do zadań Nr.2 Meble biurowe i wyposażenie hotelarskie oraz
zadania  Nr. 4. Sprzęt AGD.
 Nie wpłynęły żadne oferty.
Do realizacji wybrano ofertę Nr. 2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
 „CEZAS” sp. z. o. o 15-751 Białystok Aleja Solidarności 15
do zadania Nr.3 Meble i artykuły szkolne na kwotę 6597,72zł, oferta spełniała wszystkie wymagane warunki
Ofertę nr.1 Zakład usługowo-Handlowy „Elkot” 26-600Radom ul.25 czerwca 71
do zadania Nr1. Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych na kwotę:
 26045,25 zł brutto
odrzucono z powodu, iż przewyższyła kwotę  zaplanowano przez Zamawiającego na realizacje Zadania Nr. 1
 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Włodzimierz Miszczak
Pisz 14.12.2011r
Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 09:57
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2011 09:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:10
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1751 razy