BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup paliwa
Nowa strona 1

Pisz, dnia 2004-02-27

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Piszu
Adres :
12-200 Pisz, Pl.Daszyńskiego 7
Telefon/fax. {0-87) 4233505

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

1.      Przedmiot zamówienia :

-         zakup etyliny Pb-95 lub Euro Super 98 w ilości –2.000dm3

-         zakup Gazu do samochodów w ilości –11.000dm3

-         materiałów eksploatacyjnych :

  • olej przekładniowy

  • olej silnikowy

  • i inne materiały eksploatacyjne.

 

2. Termin realizacji zamówienia : od 16 marca 2004r. do 31 marca  2005 r.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Doroty Dardy i Magdaleny Waszkiewicz

      W siedzibie zamawiającego pok.3 lub 21

3. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

4. Oferty należy składać do 08 marca 2004 do godz. 1000

     w siedzibie zamawiającego pok. nr 17

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia  08 marca 2004 r. o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego pok nr 21.

6. Postępowanie będzie prowadzone z  zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

                                                                                                     

Data powstania: piątek, 27 lut 2004 10:26
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2004 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 mar 2004 14:20
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1507 razy