BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup materiałów biurowych
Nowa strona 1

 Pisz, dnia  2004-02-11

 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Piszu
Adres : 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 7
telefon /fax. (0-87) 423 35 05

ogłasza przetarg nieograniczony

 

1.     Przedmiot zamówienia: zakup  materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

2. Termin realizacji zamówienia : od 01 marca 2004r. do 01 lutego 2005r.

3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Doroty Dardy w siedzibie zamawiającego pok. nr 3  oraz pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego  www.bip.powiat.pisz.pl .

4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2004r. do godziny 1000.

     w siedzibie zamawiającego w  pok. nr 17 .

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia  19  lutego 2004r. o godzinie 1030

    w  siedzibie zamawiającego pok. nr 3

7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

     Prosimy o przesłanie informacji o : nazwie, adresie oraz danych teleadresowych firmy (wraz z adresem poczty e-mail) przy pobraniu specyfikacji wraz z załącznikami -  na adres dorota.darda@powiat.pisz.pl

Informacja ta jest wymagana do kontaktów z Zamawiającym w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących specyfikacji ( zgodnie z art.36 ust.1 i2 ustawy o zamówieniach publicznych jt.Dz.U.Nr 72 z 2002r., poz.664 ze zmian.)

                                                                                                    

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lut 2004 12:16
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2004 07:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2004 08:34
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1749 razy