BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

na zakup sprzętu komputerowego
Nowa strona 1

Pisz, dnia  2003-02-03

 

 Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Piszu
Adres : 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 7
telefon /fax. (0-87) 423 35 0

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

1.     Przedmiot zamówienia: zakup  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2. Termin realizacji zamówienia : 15 dni od podpisania umowy.

3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Doroty Dardy  w siedzibie zamawiającego pok. nr 3  oraz pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego  www.bip.powiat.pisz.pl .

4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2004r. do godziny 1000.

     W siedzibie zamawiającego w  pok. nr 17 .

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia  11  lutego 2004r. o godzinie 1030

    w  siedzibie zamawiającego pok. nr 3

7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 lut 2004 08:33
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2004 08:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lut 2004 08:29
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1785 razy