BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymj

zakup materiałów biurowych
Nowa strona 1

 

Pisz, dnia  2003-01-28

 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Piszu

Adres : 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 7

telefon /fax. (0-87) 423 35 05

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

  

1.     Przedmiot zamówienia: zakup  materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

2. Termin realizacji zamówienia : 16 lutego 2004r. do 01 lutego 2005r.

3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Doroty Dardy  w siedzibie zamawiającego pok. nr 3  oraz pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego  www.bip.powiat.pisz.pl .

4. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 06 lutego 2004r. do godziny 1000.

     W siedzibie zamawiającego w  pok. nr 17 .

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia  06  lutego 2004r. o godzinie 1030

    w  siedzibie zamawiającego pok. nr 16

7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

                                                                                                     

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 sty 2004 08:11
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2004 08:21
Data edycji: czwartek, 29 sty 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: sobota, 7 lut 2004 09:46
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1879 razy
Ilość edycji: 2