BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn 5 listopada 2003

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

ZSZ Pisz, 5 listopada 2003

 

RODZICU BĄDŹ ZAWSZE Z NAMI !

Biuletyn informacyjny dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

 

Szanowni Państwo!

Dostajecie do ręki drugi numer biuletynu informacyjnego. Mamy nadzieję, że stanie się to już tradycją, ponieważ bardzo zależy nam na współpracy z Wami. Wszystkie nasze przedsięwzięcia spełzną na niczym, jeśli ich nie wesprzecie. Listopadowy numer poświęcamy głównie tzw. Nowej Maturze i chociaż pierwsza odbędzie się dopiero w 2005 roku warto już teraz zacząć się do niej przygotowywać.              Dyrekcja i nauczyciele ZSZ w Piszu

 

 

Kadra kierownicza

ZSZ w Piszu:

Włodzimierz Miszczak

zastępcy:

Krystyna Doniec

Michał Piłat

doradca zawodowy:

Mirosław Kozioł

pedagog :

Gabriela Jaworska

kierownik warsztatów:

Wiesław Tykocki

kierownik internatu:

Andrzej Prószyński

(w zastępstwie Irena Osowiecka)

 

Kadra pedagogiczna:

97 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących,

zawodowych, praktycznej nauki zawodu,

wychowawców w internacie i pracowników

biblioteki

Przypominamy!

Począwszy od 1 października 2003 r. każdą pierwszą środę miesiąca tytułujemy "dniem otwartym" i w godzinach  1530-1630 jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Dziękujemy, że przychyliliście się Państwo do naszej prośby, by tylko w sytuacjach szczególnych przychodzić do szkoły poza wyznaczonym dniem.

W środku znajdziecie informacje na temat :
 • Nowej Matury
 • internatu ZSZ-kosztów i warunków zamieszkania, zadań dydaktycznych i wychowawczych
 • spotkania z samorządem klasowym w sprawie punktowego systemu oceniania zachowania
 • sposobu i trybu współpracy ze szkołą.                                  

 

Przypomnimy:

 • najważniejsze dokumenty w szkole
 • termin wywiadówek 
 • W następnym numerze:
 • zaprosimy do pomocy w organizowaniu obchodów 40-lecia Szkoły
 • poinformujemy o wynikach testów "na wejście"

 

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

 • Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych także wtedy , gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania danej szkoły

 • Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatów językowych
 • Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły , do której uczęszczał absolwent , ani od przedmiotów nauczanych w szkole.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, włoski.

CZĘŚĆ USTNA (WEWNĘTRZNA)

przedmioty obowiązkowe

język polski

jeden poziom określony w standardach

język obcy nowożytny

poziom podstawowy lub rozszerzony
przedmioty  dodatkowe

język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako przedmiot obowiązkowy)

poziom rozszerzony

język grupy etnicznej

jeden poziom określony w standardach

CZEŚĆ PISEMNA (ZEWNĘTRZNA)

przedmioty obowiązkowe

język polski

poziom podstawowy lub rozszerzony

język obcy nowożytny (ten sam, który wybrany został jako obowiązkowy w części ustnej)

poziom podstawowy lub rozszerzony
 • jeden przedmiot wybrany spośród:
 • biologia
 • chemia fizyka i astronomia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu

 

poziom podstawowy lub rozszerzony

przedmioty dodatkowe (jeden, dwa, trzy )

 • przedmiot wybrany z powyższych ( biologia, chemia...), jeśli nie został wybrany jako przedmiot obowiązkowy
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język grupy etnicznej
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny ( ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)
poziom rozszerzony

 

 

 • Część ustną egzaminu uczniowie zdają przed komisją powołaną przy swojej szkole z nauczycieli tej szkoły, dlatego nazywa się wewnętrzną
 • Część pisemną egzaminu uczniowie zdają we własnej szkole, ale ich prace oceniane są przez egzaminatorów wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, stąd nazwa egzamin wewnętrzny
 • Zespół Szkół Zawodowych przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Uczeń może składać egzaminy na poziomie rozszerzonym , jeżeli zamierza podjąć studia ( z przedmiotów wyznaczonych przez uczelnię wyższą ).
 • Aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym z każdego z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe w części pisemnej.
 • Nie zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.
 •  Więcej informacji w następnych numerach naszego biuletynu

UWAGA!

       Przypominamy listę dokumentów, które określają sposoby funkcjonowania szkoły, a przede wszystkim regulują zasady postępowania uczniów i z uczniami. Są to:

                1.Statut Szkoły - dokument najważniejszy, a w nim rozdział nr 1 dla każdego ucznia: "Prawa i obowiązki ucznia".

                2.Wewnątrzszkolny system oceniania - ocenianie pracy i zachowania ucznia nie jest sprawą łatwą, aby je więc jak najbardziej uprościć i ujednolicić, szkoła opracowała system system oceniania, w którym określone zostały takie sprawy, jak np.: liczba prac klasowych i sprawdzianów  w tygodniu, zapowiadanie tychże , czas dla nauczyciela na sprawdzenie prac prac uczniów, zasady poprawy; w skład tego dokumentu wchodzą przedmiotowe systemy oceniania, gdzie każdy może  znaleźć wymagania stawiane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

                 3.Program wychowawczy - określa wszystkie działania szkoły, podejmowane z myślą o jej zadaniach wychowawczych.

                 4.Plan pracy szkoły - gdzie, w oparciu o Program wychowawczy, planowane są zadania wychowawcze szkoły na dany rok szkolny; tu też zapisane są wszystkie imprezy (np. obchody Dnia Edukacji Narodowej, Pożegnanie Maturzystów, Uroczyste Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego ) i osoby za ich przygotowanie odpowiedzialne.

                 5.Program profilaktyczny - tu zapisane zostały wszystkie działania podejmowane przez, aby przeciwdziałać zjawiskom negatywnym: agresji, przemocy, zapobiegać nałogom: narkomanii, alkoholizmowi, paleniu papierosów, a także propagować zdrowy styl życia.

Wszystkie dokumenty udostępniane są zainteresowaniom w bibliotece szkolnej.

 

 

 

O korzyściach płynących z zamieszkania w internacie ZSZ

W perspektywie jesiennych słot, zimowych zawieruch i problemów komunikacyjnych, martwią się Państwo o bezpieczny dojazd dzieci do szkoły i ich powrót. Rozważcie możliwość umieszczenia dziecka w internacie ZSZ. Takie rozwiązanie ma szereg korzyści:

1. Opłata stała wynosi 35 złotych miesięcznie, ale jeżeli w internacie mieszka rodzeństwo płacicie Państwo tylko za jedną osobę, lub na swój wniosek, umotywowany w podaniu bardzo ciężkimi warunkami materialnymi, możecie być z niej zwolnieni.

2. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 złotych (obiad -2zł. 50gr., śniadanie i kolacja po 1zł. 50gr.,). Nieobecność (dwudniowa i dłuższa) skutkuje w następnym miesiącu odpisem w opłacie za wyżywienie za okres nieobecności.

Koszt umieszczenia dziecka w internacie jest niejednokrotnie niższy niż dojazd do szkoły!!!

3. Pokoje są dwu-, trzy- i czteroosobowe, ale zdarza się, że uczniowie mieszkają sami (jeżeli nie chcą z kimś dzielić pokoju, a w internacie są akurat wolne miejsca). Uczniowie sami decydują z kim chcą mieszkać. Na każdym piętrze znajduje się kuchenka i dobrze wyposażona łazienka, a w świetlicy telewizor.

4. Internat:

a) jest miejscem bezpiecznym, ponieważ pokoje na parterze pozostają niezamieszkane, zatem nie zdarzają się niekontrolowane wyjścia i powroty, a o godzinie 21.30 sprawdzana jest obecność, nieobecność zaś wpisywana do zeszytu nieobecności

b) wychowuje- obecnie działają trzy grupy wychowawcze: jedna chłopców i dwie dziewcząt, każda zajmuje jedno piętro; wychowawcy systematycznie sprawdzają frekwencję na  zajęciach szkolnych.

c) utrzymując rodzicami stały - telefoniczny lub listowny- kontakt, są do dyspozycji zawsze przed  lub po szkolnych wywiadówkach.

d) uczy samodzielności - uczniowie pełnią 2-3 razy w roku dyżur na portierni i w stołówce (maturzyści od drugiego półrocza są zwolnieni z dyżurów).

e) wspomaga rozwój i pomaga nadrobić zaległości w szkole - nauczyciele języka niemieckiego i matematyki prowadzą prowadzą koła wyrównawcze, można też skorzystać z pomocy starszych uczniów.

Uczniowie, którzy zwalniają się z lekcji, by zdążyć na ostatni autobus częściej mają trudności szkolne i egzaminy poprawkowe!!!

f) uwrażliwia - angażuje w prace wolontariatu, który współpracuje z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Łupkach.

g) organizuje czas wolny, np.: zabawy andrzejkowe, karnawałowe i dyskoteki

Zespół wychowawczy w ogniu pytań!

24. 10. 2003r.   odbyło się spotkanie Zespołu  Wychowawczego z klasowymi samorządami w sprawie nowego, punktowego systemu oceniania zachowania. Wszyscy wiemy, że w kwestii zachowania wiele musi się zmienić, nowy system inicjuje te zmiany. Spotkanie, mamy nadzieję, rozwiało wątpliwości zwłaszcza w punktach wyglądu, nałogów i używek.

         Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami uwagami na ten, lub jakikolwiek inny dotyczący życia szkoły, temat możecie to czynić w formie notatek z zebrań, wniosków zgłaszanych wychowawcom. Liczymy na Was! 

Biuletyn RODZICU BĄDŹ ZAWSZE Z NAMI! został opracowany w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. Przeznaczony jest dla rodziców uczniów tej placówki.  Biuletyn przygotowała i komputerowo opracowała Justyna Nidzgorska.                                                          ZSZ Pisz, 05 listopada 2003 r.     

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2004 10:11
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2004 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 kwi 2010 10:29
Opublikował(a): Marek Kozikowski
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 4723 razy