BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn 7 stycznia 2004

ZSZ Pisz

ZSZ Pisz, 7 stycznia 2004

R O D Z I C U,    B Ą D Ź  z A Wsz E     Z     N A M I  !

 

Biuletyn informacyjny dla     rodziców uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

Biuletyn przeznaczony jest dla rodziców uczniów ZSZ w Piszu

Biuletyn przygotowała i komputerowo opracowała Justyna Nidzgorska.

ZSZ Pisz. 07 stycznia 2004r.

 

 

Szanowni Państwo!

Z pierwszym, w tym roku kalendarzowym, numerem biuletynu informacyjnego przyjmijcie życzenia zdrowia, pogody ducha i satysfakcjonującej współpracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.

Dyrekcja i nauczyciele ZSZ w Piszu

 

 

Kadra kierownicza ZSZ w Piszu:

dyrektor:

Włodzimierz Miszczak

zastępcy:

Krystyna Doniec Michał Piłat

doradca zawodowy:

Mirosław Kozioł

pedagog:

Gabriela Jaworska

kierownik warsztatów:

Wiesław Tykocki

kierownik internatu:

Andrzej Prószyński

Kadra pedagogiczna:

97 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, praktycznej nauki zawodu, wychowawców w internacie i pracowników biblioteki

 

Przypominamy!

Począwszy od l października 2003 r. każdą pierwszą środę miesiąca tytułujemy „dniem otwartym" i w godzinach 15'0 - 1610 jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Dziękujemy, że przychyliliście się Państwo do naszej prośby, by tylko w sytuacjach szczególnych przychodzić do szkoły poza wyznaczonym dniem.

 

DOCENIONO NAS!!!

Spieszymy poinformować, że działający przy internacie ZSZ wolontariat zajął zaszczytne III miejsce na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu na

najciekawsza   formę   współpracy   środowisk   szkół ogólnodostępnych i szkól specjalnych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym. Wręczenie nagród miało   miejsce   15   grudnia   2003r.   na   spotkaniu zorganizowanym w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Ta nagroda cieszy jeszcze bardziej z uwagi na fakt, że wśród szkół ponadgimnazjalnych byliśmy jedyną szkolą zawodową.

W środku znajdziecie też informacje na temat:

• wyników testów „na wejście" z matematyki i fizyki,

•  kół zainteresowań i kółek dokształcających,

• „Straży uczniowskiej",

• obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania AIDS.

 

 

TESTÓW "NA WEJŚCIE" CIĄG DALSZY.

MATEMATYKA

(wyniki zestawiły i analizowały: Izabela Glazer i Dorota Zajkowska)

Klasa Liczba uczniów Liczba ocen Średnia ocen Procent uzyskanych punktów
ndst dop dst db bdb
1aTHot 31 21 6 3 1 - 1,48 36,24
1b THot 31 22 4 5 - - 1,45 30,83
1c THot 32 23 3 5 1 - 1,5 33
1aTUG 27 24 1 2 - - 1,19 18,63
1aLP 18 17 1 - - - 1,06 18,28
1b LP 26 19 5 2 - - 1,35 29,52
1 TH 27 20 3 2 2 - 1,48 31,05
1 TM 29 24 3 1 1 - 1,28 25,15
1 TM/TUG 28 25 3 - - - 1,11 16,18
RAZEM 249 195 29 20 5 - 1,32 27,12

 

 

Do testu przystąpiło również 35 uczniów technikum handlowego po szkole zawodowej. Oto wyniki:

 

Liczba uczniów Liczba ocen Średnia ocen
ndst dop dst db bdb
35 32 1 1 - - 1,09

 

Test „na wejście" obejmuje wiedzę i umiejętności nabyte w gimnazjum. Wykazał, że uczniowie posiadają wyraźne braki w zakresie:

• rozwiązywania równania liniowego, zastosowania twierdzenia Pitagorasa w prostym zadaniu

• wykonania obliczeń procentowych, zastosowania wzorów skróconego mnożenia

• obliczania pola powierzchni całkowitej graniastoslupa, wykonywania działań na potęgach, pierwiastkach, ułamkach

• przekształcania wzoru, aby wyliczyć zmienną, wskazania figur, które mają środek symetrii lub oś symetrii

• własności figur płaskich, własności funkcji liniowej

• zamieniania ułamków na procenty i odczytywania potrzebnych informacji z diagramów.

Uczniowie, którzy nie nabyli wymienionych umiejętności mogą, w związku z tym, że program nauczania matematyki w klasie pierwszej jest w znacznej mierze powtórzeniem programu do gimnazjum, uzupełnić wiedzę i rozwinąć umiejętności. Potrzebują jednak pomocy, w postaci „pogotowia matematycznego", kół wyrównawczych, (więcej informacji na stronie 4) i pomocy koleżeńskiej.

 

 

Klasa Liczba uczniów Liczba ocen Średnia
ndst dop dst db bdb
IaTHot 29 12 12 2 2 1 1,89
IbTHot 28 18 9 - 1 - 1,4
IcTHot 28 19 5 4 - - 1,46
IaTUG 23 8 11 3 1 - 1,87
IaLP 23 16 6 1 - - 1,35
IbLP 28 5 11 7 5 - 2,4
ITH 30 16 11 3 - - 1,56
ITM 32 13 14 5 - - 1,75
ITM/TUG 26 20 6 - - - 1,23
Razem 247 127 85 25 9 1 1,67

 

 

 

Największe problemy uczniowie mają z przeliczaniem jednostek i z czytaniem poleceń ze zrozumieniem. Wielu z nich nie rozróżnia symboli, jednostek i nazw wielkości fizycznych.

Spytajcie Państwo Waszych dzieci, jaki stopień otrzymali z testów „na wejście" i śledźcie ich postępy w nauce.

 

LISTA KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ I KÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH

 

Typ Koła Dzień tygodnia, godzina Imię i nazwisko prowadzącego
Zajęcia teatralne w języku angielskim

Poniedziałek              1500

Ewa Bąkowska
Koło wyrównawcze z języka angielskiego

Czwartek                   1420

Agnieszka Żarska
Koło wyrównawcze z języka niemieckiego

Poniedziałek              1410                  Czwartek                   1410                                 (co drugi tydzień - klasy pierwsze)

Małgorzata Kempczyńska
Kółko z języka niemieckiego

Poniedziałek, 1600 - internat

Arkadiusz Kapela
"Spotkania z poezją współczesną"

Czwartek, 1420 (co drugi tydzień)

Justyna Nidzgorska
Koło redakcyjne

Na bieżąco

Ewa Florczyk
Koło recytatorskie

Poniedziałek, 830

Elżbieta Szostkowska
Koło recytatorskie

Czwartek, 1410

Elżbieta Gromadzka
Koło wyrównawcze z języka polskiego

Czwartek, 800 (klasa czwarta technikum)

Elżbieta Gromadzka
Koło wiedzy o żywieniu

W trakcie ustalania

Danuta Iłeczko
Koło wiedzy o żywieniu - dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Na bieżąco

Mirosława Anzulewicz

„Pogotowie matematyczne" -maturzyści pierwszakom.

Poniedziałek               800 i 1320           Wtorek                        800, 1230 i 1320     Środa                        1410                Czwartek                   1410

Wanda Leniec

Koło wyrównawcze z matematyki

Wtorek                       1410 i 1700 Czwartek                   1410                        Piątek                        1410

Izabela Glazer
Koło wyrównawcze z matematyki

Czwartek                   1400                           (I c THot po szkole zawodowej)

Dorota Zajkowska
Koło historyczno-europejskie

Poniedziałek              1430 (maturzyści)

Józef Jamroga
Koło wyrównawcze z fizyki

Czwartek                   1330

Aldona Palczewska

Koło wyrównawcze z rachunkowości handlowej.

Czwartek                   1420

Bożena Grigoruk

Kolo wyrównawcze z podstaw ekonomii.

Poniedziałek              1500

Jolanta Wdowiarska

Kolo informatyczne.

Piątek                        1410

Teresa Kołakowska

 

Kolo informatyczne.

Środa                        1230

Jerzy Korzec

„Internackie kółko internetowe".

Środa                        1600

Arkadiusz Kapela

Gimnastyka.

Czwartek                   1700

Barbara Rytel

Koszykówka chłopców.

Środa                        1600

Beata Woźniak

           Siatkówka chłopców.                          Zajęcia rekreacyjne na siłowni

Poniedziałek              1500

Bogusław Trojanowski

Piłka siatkowa dziewcząt.

Czwartek                   1600

Paweł Bazydło

Tenis stołowy.

Środa                        1800

Zbigniew Wykowski

Zajęcia rekreacyjne na siłowni.

Środa                        1900

Mirosław Zduńczyk

Zajęcia integracyjne na WTZ.

Środa                        900- 1130

Wanda Leniec

 

 

Oprócz wymienionych w tabeli kół nauczyciele uczący w klasach maturalnych prowadzą zajęcia fakultatywne, przygotowujące do egzaminu dojrzałości.

 

Garść INFORMACJI RÓŻNYCH

PROFILAKTYKA AIDS / HIV

1   grudnia   2003   roku   obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania AIDS.

Akcję edukacyjną. przygotowano przez panią Anetę Czartoryjską i Gabrielę Jaworską poprowadziła młodzież. Rozwiesiła plakaty,  które zwracały uwagę hasłami: „Działaj z głową „Żyj, ucz się. słuchaj", rozdawała szkole. broszury informacyjne i, na znak solidarności z chorymi i ich rodzinami, przypinała wszystkim chętnym czerwone wstążeczki.

Podsumowanie akcji miało miejsce w ostatnich dniach grudnia, odbył się wówczas konkurs wiedzy o AIDS. Wyniki poznamy już wkrótce

 

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

To,   co   zapowiadaliśmy   w poprzednich numerach biuletynu stało się faktem - zakończono montaż nowych drzwi. Zaczęty zatem obowiązywać nowe zasady regulujące ruchem w szkole

 

 

Przypominamy!

Uczniowie powinni okazywać przy wejściu legitymację szkolną. Jej brak spowoduje wpisanie ich na listę, a jeżeli incydent będzie się powtarzał otrzymajqą5 punktów ujemnych wg PSOZ.

 

Nareszcie uczniowie zaangażowali się w walkę z paleniem papierosów !

 Regulamin STRAŻY UCZNIOWSKIEJ.

1. Na każdym korytarzu stróżują dwie uczennice l dwaj uczniowie z klas maturalnych i przedmaturalnych.

2. Dbała o to, by w toaletach nikt nie palił.

3. Noszą plakietki z informacją, że należą do straży.

4. W sytuacjach konfliktowych zwracają się o pomoc do dyżurującego nauczyciela.

 

 

Pomagamy potrzebującym!

28 i 29 listopada 2003 r. nasza młodzież pomagała w zbiórce żywności dla rodzin najbiedniejszych. W związku z tą akcją na adres Szkoły wpłynęły podziękowania od Caritas Diecezji Ełckiej przy Parafii św. Jana Chrzciciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: sobota, 10 sty 2004 12:08
Data opublikowania: środa, 14 sty 2004 12:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 kwi 2010 10:29
Opublikował(a): Marek Kozikowski
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 5208 razy