BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

Ogłosznie o przetargu nieograniczonym na zakup - komputera przenośnego
Nowa strona 1

 

Pisz, 09.12.2003 r. 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający :            Starostwo Powiatowe w Piszu

Adres :                       12-200 Pisz pl. Daszyńskiego 7

telefon /fax.                (0-87) 423 35 05

 

ogłasza przetarg nieograniczony

1. Przedmiot zamówienia: zakup komputera przenośnego.

2. Termin realizacji zamówienia : do 15 dni od podpisania umowy.

3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Dariusza Rakowskiego, Doroty Dardy  w siedzibie zamawiającego pok. nr 21 i 3 oraz pobrać  ze strony internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl  /dział ogłoszenia i dział zamówienia publiczne/  .

4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2003r. do godziny 1000.

     W siedzibie zamawiającego pok. nr 17 .

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2003r. o godzinie 1030 w  siedzibie zamawiającego pok. nr 16

7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 gru 2003 10:22
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2003 11:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2003 09:52
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1766 razy