BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

PRZETARG NIEOGRANICZONY- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. części 6 i 8
Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach przeprowadzonego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
części 6 i 8
Pliki do pobrania: