BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. części 1,3,4,7,9,11
PRZETARG NIEOGRANICZONY- dot. dostawy nowych podręczników i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkie informacje w załącznikach.
Pliki do pobrania: