BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zakup projektora multimedialnego z kamerą cyfrową
Nowa strona 1

 

Pisz, dnia 18.11.2003

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający : Starostwo Powiatowe w Piszu
Adres :
12-200 Pisz pl. Daszyńskiego 7
telefon
/fax. (0-87) 423 35 05

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

1. Przedmiot zamówienia: zakup projektora multimedialnego z kamerą cyfrową.

 2. Termin realizacji zamówienia : do 35 dni od podpisania umowy.

 3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u Dariusza Rakowskiego, Doroty Dardy  w siedzibie zamawiającego pok. nr 21 i 3 oraz pobrać  ze strony:

 4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

 5. Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2003r. do godziny 1000.  W siedzibie zamawiającego pok. nr 17 .

 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 listopada 2003r. o godzinie 1030 w  siedzibie zamawiającego  pok. nr 16

 7. Postępowanie będzie prowadzone z   zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

 8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 lis 2003 11:42
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2003 11:48
Data edycji: czwartek, 20 lis 2003 00:00
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2003 10:18
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1671 razy
Ilość edycji: 1