BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 7 lipca 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/14/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

KOLBUD Spółka Jawna, Waldemar i Bogumiła Skrodzcy

ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.     INS-BUD Bartosz Zarębski ul. Lubelska 36, 10-409 Olsztyn, która w kryterium cena otrzymała 288 pkt,

2.     KOLBUD Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno , który w kryterium cena otrzymał 300pkt,

3.     PHU „GROT” Jacek Olszewski, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 16, który w kryterium cena otrzymał 258 pkt,

4.     Zakład Remontowo – Budowlany „KAM-BUD” Ryszard Kamionkowski, ul. Podbipięty 24, 07-409 Ostrołęka, który w kryterium cena otrzymał 246 pkt,

5.     Zakład DARBUD S.C. Tomasz Frenszkowski, Dariusz Jarmołowicz, ul. Diamentowa 7a, 10-6998 Olsztyn, który w kryterium cena otrzymał 216 pkt,

6.     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ABC” Agnieszka Tyszka, ul. Goworowska 77, 07-410 Ostrołęka, który w kryterium cena otrzymał 225 pkt.

 

 

 

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż Marek Wysocki

 

Data powstania: wtorek, 7 lip 2009 15:30
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2009 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lip 2009 14:14
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1341 razy