BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 16 czerwca 2009r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/13/09

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Biała Piska z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Komputerowe „HEXAGON” Adam Ludkiewicz, ul. Mroza 20C/24, 10-692 Olsztyn

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Komputerowe „HEXAGON” Adam Ludkiewicz

ul. Mroza 20C/24, 10-692 Olsztyn

300

 

2

P.P. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Oddział w Gdyni, ul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia

117,30

 

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Spółka z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

150

 

4

Pracownia Geodezyjna Żak A. Oczkowski

Krusin 53c, 86-230 Lisewo

93

 

5

BIPROGEO S.A.

ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław

218,10

 

6

GEOKART - INTERNATIONAL Spółka z o.o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

104,40

 

7

Lider Konsorcjum „Geomix” Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

inż. Wiesław Kozioł, ul. Wojska Polskiego 13, 12-200 Pisz

155,70

 

8

HOME EWA CIBOR

ul. Limanowskiego 22/6, 10-343 Olsztyn

127,50

 

9

ProGis s.c. Paweł Bohdziewicz, Anna Janicka, Tomasz Walentynowicz

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

146,70

 

10

Agencja Geodezyjna S.C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy

ul. Gizewiusza 11, 12-200 Pisz

156,30

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: wtorek, 16 cze 2009 15:07
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2009 15:11
Data przejścia do archiwum: środa, 24 cze 2009 08:45
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1521 razy