BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. dostawy mebli biurowych
Nowa strona 1

 

Pisz, dnia 8 czerwca 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/7/09

  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych oraz ich rozładunek i montaż w miejscu dostawy, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

TOBO Datczuk Sp.j., ul. Mickiewicza 92, 15-232 Białystok

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

TOBO Datczuk Spółka Jawna

ul. Mickiewicza 92, 15-232 Białystok

300

 

2

BIUROLAND P.U.H

ul. Waryńskiego 14, 16-400 Suwałki

211,80

 

3

SOMEB Mieczysława Sobolewska

ul. Wł. Gomułki 20/4, 44-121 Gliwice

Oferta odrzucona

 

4

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz

193,80

 

5

CEZAS Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

139,50

 

6

WOKA Katarzyna Sepko

ul. Ogrodniczki19, 15-763 Białystok

206,70

 

7

HEBA Tomasz Heba

ul Jarużyńska 1/27, 85-792 Bydgoszcz

Zakład Produkcyjny

Czarnowo 42, 87-134 Zławieś Wielka

165,60

 

8

Towarzystwo Przemysłowe WEGA

M.A.T. Kowalczyk

ul. Kołobrzeska 16, 07-401 Ostrołęka

183,90

9

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKANN Gotowicz Wiesław

ul. Dworcowa 9, 12-200 Pisz

127,95

 

 

 

 STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: wtorek, 9 cze 2009 10:21
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2009 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 17 cze 2009 13:32
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1202 razy