BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. dostawy sprzętu komputerowego
Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 maja 2009r.

 

Znak sprawy:

Or.3421/9/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

zadanie nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia firmę „KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o., gdyż Wykonawca, którego oferta została wybrana 12 maja 2008r. tj. VisaCom Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7, 10-413 Olsztyn uchyla się od zawarcia umowy w sprawie wykonania zadania nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego. W związku z powyższym Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z pozostałych, które zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium najniższa cena

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja przyznana ofertom

ZADANIE NR 2

1

„OPTIMA” SERWIS Andrzej Zieliński

ul. Gagarina 11

00-753 Warszawa

337,32

13,32

350,65

2

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

353,88

40

393,88

3

System data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

329,04

40

369,04

4

VisaCom Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 7

10-413 Olsztyn

360

40

400

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 28 maj 2009 12:17
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 cze 2009 11:43
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1197 razy