BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. dostawy sprzętu pływającego
Nowa strona 1

Pisz, dnia 26 maja 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/10/09

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do Zamawiającego sprzętu pływającego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„AKWEN” Sp. j. Piotr Gryka, Wacław Król

ul. Suwalska 6e

11-500 Giżycko

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium najniższa cena

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

 

 

1

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AKWEN” Sp. j.

Piotr Gryka, Wacław Król

ul. Suwalska 6e

11-500 Giżycko

300

300

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 28 maj 2009 09:45
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 09:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 cze 2009 11:43
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1310 razy