BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze ofert

dot. sprzętu komputerowego
Nowa strona 1

Pisz, dnia 18 maja 2009r.

 

Znak sprawy:

Or.3421/9/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

zadanie nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

VisaCom Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 7

10-413 Olsztyn

 

zadanie nr 3 – dostawa oprogramowania, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawców, gdyż spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskali najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium najniższa cena

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja przyznana ofertom

ZADANIE NR 2

1

„OPTIMA” SERWIS Andrzej Zieliński

ul. Gagarina 11

00-753 Warszawa

337,32

13,32

350,65

2

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

353,88

40

393,88

3

System data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

329,04

40

369,04

4

VisaCom Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 7

10-413 Olsztyn

360

40

400

ZADANIE NR 3

2

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

400

------------------------

400

3

System data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

354,80

-------------------------

354,80

 

 

                                                                                                                                 STAROSTA PISKI

                                                                                                                                mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2009 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2009 08:20
Data przejścia do archiwum: środa, 27 maj 2009 12:25
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1384 razy