BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 4 maja 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/6/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na działkach geod. nr 12,13 i 14, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „AC-SYSTEM” s.c.

ul. Reja 80A

16-400 Suwałki

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium najniższa cena

Liczba pkt
w kryterium koncepcja (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „AC-SYSTEM” s.c.

ul. Reja 80A

16-400 Suwałki

520

180,50

40

740,50

 

2

„PROJEKTOR”

mgr inż. Renata Kuczyńska

ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwałki

479,76

192,50

38,24

710,50

 

3

Lider konsorcjum:

Biuro Projektów „ARCH-4”

ul. Czyżewskiego 32A/4

80-336 Gdańsk

206,64

135

32,24

373,88

 

 

 

 

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 maj 2009 13:09
Data opublikowania: poniedziałek, 4 maj 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2009 10:28
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1354 razy