BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 24 kwietnia 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/4/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem przesuwnych regałów archiwalnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK” Jerzy Suchomski, ul. Kościerska, 83-250 Skarszewy

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

VARIA P.H.U. Systemy Regałów Przesuwanych i Statycznych

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

222,30

 

2

WIPO Elżbieta Pożarowszczyk

ul. Jarzębinowa 35, 83-010 Rotmanka

251,70

 

3

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”  sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok

132

 

4

BUDECO Janusz Budkowski

ul. Żwanowiecka 26A, 04-849 Warszawa

253,80

 

5

BudMax – Sp. z o.o. Biuro Handlowe w Gdańsku

Ul. Grunwaldzka 164/4, 80-258 Gdańsk

204,60

 

6

Firma Produkcyjno – Handlowa “PROGMET”  Bogdan Urbańczyk

ul. Gliwicka 218, 43-197 Mikołów

214,80

 

7

METALSPRZĘT Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów

227,10

 

8

„MALOW” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 114A, 16-400 Suwałki

273,60

 

9

Firma Handlowo-Usługowa „EWA” Ewa Pątek

ul. Różana 24B, 05-126 Nieporęt

221,70

 

10

WPH „MAROL”

Brudzień 134, 09-414 Brudzień

273,30

 

11

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Quattro” Sp. z o.o.

ul. Furgoła 33, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

228,90

 

12

Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Górecka 128/51, 02-383 Warszawa

182,700

 

13

Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK”

Jerzy Suchomski

ul. Kościerska, 83-250 Skarszewy

300

 

14

„IGMAG” Spółka z o.o.

ul. Nieszawska 11, 61-021 Poznań

239,70

Data powstania: piątek, 24 kwi 2009 07:46
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2009 07:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 maj 2009 09:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1311 razy