BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pracami instalatorskimi
Nowa strona 1

Pisz, dnia 21 kwietnia 2009r.

 

Znak sprawy:

Or.3432/8/09

 

-WYKONAWCY-

 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pracami instalatorskimi

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

W załączniku nr 4 do SIWZ (specyfikacja techniczna) Zamawiający zmienia:

1)      w punkcie 1.2 dodaje ppkt 16, który otrzymuje brzmienie: „co najmniej 8 portów zewnętrznych analogowych z obsługa CLIP”.

2)   w punkcie 2.1 ppkt 11 otrzymuje brzmienie: „11. Funkcja identyfikacji numeru dzwoniącego CLIP dla wszystkich abonentów wewnętrznych wyposażonych w aparaty analogowe z funkcją CLIP, obsługa funkcji CLIP przez porty zewnętrzne analogowe”.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

STAROSTA PISKI

mgr inż. Andrzej Nowicki

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2009 12:40
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2009 12:43
Data przejścia do archiwum: środa, 29 kwi 2009 08:49
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1251 razy