BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 20 kwietnia 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/5/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

BIPROGEO S.A., ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o.

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13

192

 

2

Pracownia Geodezyjna Żak A. Oczkowski

Krusin 53c, 86-230 Lisewo

162

 

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

ul. Grottgera 14A, 45-225 Białystok

228

 

4

Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Komputerowe „HEXAGON” Adam Ludkiewicz

Ul. Mroza 20C/24 10-692 Olsztyn

294

 

5

„D i D” Biuro Nieruchomości i Geodezji Dariusz Dymiński

ul. Gradowskiego 28 p.218, 09-402 Płock

132

 

6

Lider Konsorcjum

NetLand sp. z o.o.

Al. M.J. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn

174

 

7

BIPROGEO S.A.

ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław

300

 

8

Agencja Geodezyjna S.C., Zofia i Andrzej Dąbrowscy

ul. Gizewiusza 11, 12-200 Pisz

123

 

9

GIŻYCKIE BIURO GEODEZYJNE

Piotr Leśniewski

ul. Suwalska 30, 11-500 Giżycko

120

 

10

Lider Konsorcjum

„GEOMIX” Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych, inż. Wiesław Kozioł

ul. Wojska Polskiego 13, 12-200 Pisz

120

 

11

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

138

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2009 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2009 14:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 maj 2009 09:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1574 razy