BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 kwietnia 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/2/09

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp.j.

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.   Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp.j. 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10, który w kryterium cena otrzymał 300pkt.

2.   PHU „RENOMA” Jadwiga Pietkiewicz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 49, który w kryterium cena otrzymał 270pkt.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 13:58
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1253 razy