BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania do treści SIWZ

dot. wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”
Nowa strona 1

Pisz, dnia 7 kwietnia 2009r.

 

 

 

 

 

Or.3421/5/09

 

 

 

- WYKONAWCY-

 

 

Starosta Piski informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2009r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ dot. wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, o następującej treści:

 

Pytanie 1

Z informacji od Geodety Powiatowego w Olsztynie wynika, iż na terenie powiatu olsztyńskiego nie było prowadzonych robót tego typu,

1) czy w związku z tym można przyjąć dłuższy okres czasu i zakres niżej wymieniony:

            Wykaz robót – modernizacja ewidencji gruntów:

            2002r. – Ostrzeszewo

            2000r. – obiekt Barąg, Tumiany

2002 – 2003r. – częściowe odnowienie na obiekcie gm. Sępopol, Obr. Romanowo, Ostre Bardo, Masuny, Przewarszyty, Wanikajny, Wadukajny

            2000r. – Olsztyn – założenie ewidencji budynków

            2008r. – Barczewo – założenie ewidencji budynków i lokali.

Odpowiedź na pytanie 1:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawcy wykazania, iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie modernizacji ewidencji gruntów o wartości nie mniejszej niż 40.000zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż robota z 2008r. - Barczewo – założenie ewidencji budynków i lokali spełnia pod względem zakresu wymagania określone w SIWZ.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

Data powstania: środa, 8 kwi 2009 11:14
Data opublikowania: środa, 8 kwi 2009 11:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 kwi 2009 08:36
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1115 razy