BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 r.

Uchwała nr 18/8/2003 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 r.
Nowa strona 1

Uchwała Nr 18/8/2003

Zarządu Powiatu w Piszu

z dnia 7 marca 2003 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 r.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 r.)

 

Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2002 r. jak w załączniku do tej uchwały.

 

§ 2

 

Zobowiązuje przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 1,

 

1)      Radzie Powiatu w Piszu,

2)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

                                      Przewodniczący Zarządu:

 

   Zbigniew Włodkowsski

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 paź 2003 14:41
Data opublikowania: poniedziałek, 13 paź 2003 10:34
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2419 razy