BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 12 marca 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/1/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn. adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawska 1, wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław

12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 52B

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawcy:

„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław, który w kryterium cena otrzymał 300pkt.

Wybrana w wyniku negocjacji oferta jest kompletna i zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2009 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2009 15:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2009 08:03
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1316 razy