BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 02 marca 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/1/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

- CZĘŚĆ I - dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

COMPLAND Sklep Komputerowy

ul. Kościuszki 10

12-200 Pisz

 

- CZĘŚĆ II - dostawa aparatu fotograficznego, wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o.

ul. Św. Rocha 10/2

15-879 Białystok

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawców, gdyż spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponowali najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu (dot. CZĘŚCI I) oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe Koncept Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, ul. Nadjeziorna 11, który w kryterium cena otrzymanych: 236,10pkt,

2)      TREMARK Sp.z o.o. ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa, który w kryterium cena otrzymanych: 291,30pkt,

3)      VISACOM Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7, 10-413 Olsztyn , który w kryterium cena otrzymanych: 274,50pkt,

4)      Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o. 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 10/2, który w kryterium cena otrzymanych: 288,60pkt,

5)      JSM TECH Jacek Smejda 01-493 Warszawa, ul. Wrocławska 10D/43, który w kryterium cena otrzymanych: 279,90pkt,

6)      COMPLAND Sklep Komputerowy 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 10, który w kryterium cena otrzymanych: 300pkt.

 

W przedmiotowym postępowaniu (dot. CZĘŚCI II) oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe Koncept Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, ul. Nadjeziorna 11, który w kryterium cena otrzymanych: 288,90pkt,

2)      VISACOM Sp. z o.o. ul. Dworcowa 7, 10-413 Olsztyn, który w kryterium cena otrzymanych: 254,70pkt,

3)      Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o.o. 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 10/2, który w kryterium cena otrzymanych: 300pkt,

4)      COMPLAND Sklep Komputerowy 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 10, który w kryterium cena otrzymanych: 283,50pkt.

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki


 

Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2009 14:03
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2009 14:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 11:04
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1362 razy