BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 12 lutego 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/1/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ŻMUDA”

ul. Nadjeziorna 11

19-300 Ełk

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ŻMUDA”19-300 Ełk ul. Nadjeziorna 11, który w kryterium cena otrzymanych: 100pkt

2)      PHU GROT-2 Beata Olszewska, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 16, który w kryterium cena otrzymanych: 79pkt

 

 

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 12 lut 2009 12:58
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2009 13:00
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2009 11:47
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1282 razy