BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 7 stycznia 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/12/08

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest założenie ewidencji budynków gminy Ruciane Nida w programie EWOPIS WIN. v. 4,00 i EWMAPA WIN v. 8,04, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART Łomżyński s.c.

M. Brzostowski J. Nowacki

18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

1

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp.zo.o. 82-300 Elbląg, Al. Tysiąclecia 11

171pkt

 

2

Lider konsorcjum: Usługi Geodezyjno-Kartograficzno-Informatyczne GEO-MARK Marek Stodulski, 82-300 Elbląg, Al. Grunwaldzka 135/4B

Oferta odrzucona

 

3

Pracownia Geodezyjna Oczkowski Żak Antoni,

Krusin 53C, 86-230 Lisewo

282pkt

 

4

Zakład Usług Geodezyjnych s.c. Jan i Tomasz Poradzińscy

16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39

276pkt

 

5

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

15-225 Białystok, ul. Grottgera 14A

150pkt

 

6

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13

132pkt

 

7

Przedsiębiorstwo Usługowe DABRO

11-010 Barczewo, Barczewski Dwór 10

273pkt

 

8

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART Łomżyński s.c.

M. Brzostowski J. Nowacki 18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

300pkt

 

9

Agencja Geodezyjna S. C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy

12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 11

222pkt

 

10

Giżyckie Biuro Geodezyjne Piotr Leśniewski

11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30

261pkt

 

11

PROGIS s.c. Paweł Bohdziewicz, Anna Janicka, Tomasz Walentynowicz

11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8

258pkt

 

12

InterTIM Pietrzak Ludmiła Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85B/IV

252pkt

 

13

Lider konsorcjum: GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Wiesław Kozioł, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 13

177pkt

 

14

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.

Alicja Bugno i Robert Woiński, 38-300 Gorlice, ul. Kopernika 10

273pkt

 

 

                                                                                                                                                           wz. STAROSTY

                                                                                                                                                mgr inż. Marek Wysocki

                                                                                                                                                        WICESTAROSTA

 

Data powstania: środa, 7 sty 2009 12:48
Data opublikowania: środa, 7 sty 2009 12:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sty 2009 08:02
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1610 razy