BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nowa strona 1

Pisz, dnia 8 października 2008r.

 

 

 

Or.3432/6/08

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO (ZADANIE NR 1)

 

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim zadania pn.:

ZADANIE 1: „termomodernizacja budynku szkoły i internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zgodnie z art. 180 Pzp, mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

 

 

 

wz. STAROSTY

mgr inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

 

Data powstania: środa, 8 paź 2008 15:29
Data opublikowania: środa, 8 paź 2008 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 paź 2008 10:08
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1243 razy