BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 8 października 2008r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/6/08

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim zadania pn.:

ZADANIE 2: „termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Twój Dom, Zbigniew Dąbrowski

ul. Różana 20

07-410 Ostrołęka

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.   „EURO-PROJEKT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Tomasz Jacyniewicz, ul. Włościańska 18,
15-199 Białystok, który w kryterium cena otrzymał 279pkt,

2.   Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, który
w kryterium cena otrzymał 290,70pkt,

3.   Twój Dom, Zbigniew Dąbrowski, ul. Różana 20, 07-410 Ostrołęka, który w kryterium cena otrzymał 300pkt,

4.   AA SOBOL, 7. Pracownia Projektowa, ul. Armii Krajowej 22c, 19-300 Ełk, który w kryterium cena otrzymał 232,50pkt.

 

 

 

wz. STAROSTY

mgr inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

 

 

Data powstania: środa, 8 paź 2008 15:23
Data opublikowania: środa, 8 paź 2008 15:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 paź 2008 10:08
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1407 razy