BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. dostawy sprzętu komputerowego
Nowa strona 1

Pisz, dnia 7 października 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/8/08

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

„KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o.

ul. Prusa 6

10-288 Olsztyn

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.   Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84K, który w kryterium cena otrzymał 388,80pkt,

2.   „KEN-KOMPUTER IV” Sp. z o.o. 10-288 Olsztyn, ul. Prusa 6, który w kryterium cena otrzymał 400pkt,

3.   ACTiWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18 lok. 49, Filia: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 4, który w kryterium cena otrzymał 362pkt,

4.   ATURI Sp.j. D. Wiśniewska i H. Ciepluch, 11-700 Mrągowo, ul. Ratuszowa 6, który w kryterium cena otrzymał 337,20pkt,

5.   COMPLAND Sklep Komputerowy, 12-200 Pisz, ul. Kościuszki 10, który w kryterium cena otrzymał 338pkt,

6.   MGM SOFT Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49, który w kryterium cena otrzymał 324pkt.

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: wtorek, 7 paź 2008 13:20
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2008 13:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 paź 2008 10:23
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1333 razy