BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania do treści SIWZ

dot. budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26
Nowa strona 1

Pisz, dnia 29 września 2008r.

 

 

 

 

Or.3432/7/08

 

 

- WYKONAWCY-

 

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 26 września 2008r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ dot. budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1
w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26,
o następującej treści:

 

W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia należy zrealizować
w terminie 1 miesiąca. Niniejszym chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z terminami wynikającymi
z procedury przetargowej (otwarcie ofert, decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, rozstrzygnięcie ewentualnych protestów itd.) może się okazać, że faktyczny termin podpisania umowy nastąpi w drugiej połowie października, a nawet w listopadzie.

Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura > 12oC) jest wysoce prawdopodobne,
że wykonanie zamówienia w określonym terminie będzie niemożliwe.

W związku z powyższym zadajemy pytanie, czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający przewiduje przerwanie prac i przesunięcie terminu realizacji zadania
na rok 2009?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu przy ul. Młodzieżowej będzie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu „Blisko boisko”. Program ten przewiduje realizację niniejszej inwestycji do końca roku 2008 r. (takie jest założenie wskazanego programu). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, a w przypadku uzyskania pozytywnej opinii możliwe będzie przedłużenie terminu realizacji zadania do 2009r.

 

 STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2008 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2008 11:47
Data przejścia do archiwum: środa, 8 paź 2008 14:42
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1181 razy