BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 17 lipca 2008r.

 

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/08

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej 2, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

PHU „GROT” Jacek Olszewski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 16

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia firmę PHU „GROT” Jacek Olszewski w Piszu, gdyż Wykonawca, którego oferta została wybrana 9 lipca 2008r. tj. Firma Handlowo-Usługowa EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda w Piszu uchyla się od zawarcia umowy w sprawie wykonania termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. W związku z powyższym Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z pozostałych, które zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.      Firma Handlowo-Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16, która w kryterium cena otrzymała 400pkt,

2.      PHU „GROT” Jacek Olszewski, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 16, który w kryterium cena otrzymał 346,80pkt.

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 17 lip 2008 14:14
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2008 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 sie 2008 08:47
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1442 razy