BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 lipca 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/5/08

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Firmę Handlowo-Usługową Export-Import, Stanisław Gajda

12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.      Firma Handlowo-Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 16, która w kryterium cena otrzymała 400pkt,

2.      PHU „GROT” Jacek Olszewski, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 16, który w kryterium cena otrzymał 346,80pkt.

 

 

                                                            STAROSTA PISKI

                                                                mgr Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: środa, 9 lip 2008 14:13
Data opublikowania: środa, 9 lip 2008 14:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 14:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1393 razy