BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 2 czerwca 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/4/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawska 1, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław

12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 52B

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław 12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 52B, który w kryterium cena otrzymał 500pkt.

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2008 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2008 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 cze 2008 15:14
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1336 razy