BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie ogłoszenia

dot. adaptacji i nadbudowy poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
Nowa strona 1

 

 

Sprostowanie
 

Numer: 102432 - 2008; data zamieszczenia: 15.05.2008

 

 

Ogłoszenia zamieszczonego przez Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 7, tel. 087 4233505, fax. 087 4233505 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 88463/2008.

 

W ogłoszeniu jest: nie przysługuje odwołanie

 

Powinno być: przysługuje odwołanie

 

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: czwartek, 15 maj 2008 13:39
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2008 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2008 10:30
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1383 razy