BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowa strona 1

 

Pisz, dnia 1 kwietnia 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/3/08

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp.j.

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.   „GHAJ” Krupiński, Kudela Sp.j., 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 19, który w kryterium cena otrzymał 94pkt,

2.   PHU „RENOMA” Jadwiga Pietkiewicz, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 49, który w kryterium cena otrzymał 92pkt,

3.   Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp.j. 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10, który w kryterium cena otrzymał 100pkt.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

Data powstania: wtorek, 1 kwi 2008 15:15
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2008 15:16
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2008 07:43
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1395 razy