BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 18 lutego 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/2/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

„PALMOWSKI” Palmowski Alfred

10-203 Olsztyn, ul. Rataja 15

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

„PALMOWSKI” Palmowski Alfred, 10-203 Olsztyn, ul. Rataja 15, który w kryterium cena otrzymał 100pkt.

 

 

 

 

Starosta Piski

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: poniedziałek, 18 lut 2008 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lut 2008 14:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2008 09:34
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1392 razy