BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 stycznia 2008r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/1/08

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

ETAP I - założeniu ewidencji budynków na miasto Ruciane-Nida w programie EWOPIS WIN v. 3
i EWMAPA WIN v. 8,

ETAP II - wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej miasta Ruciane-Nida,

wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

Lidera konsorcjum:

Giżyckie Biuro Geodezyjne, Piotr Leśniewski

11-500 Giżycko, ul. Suwalska 30

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

Geodezyjna Spółdzielnia Pracy

ul. Skrzydlata 15

82-300 Elbląg

Okręgowe Przedsiębior-stwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 13

10-117 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.

Alicja Bugno
i Robert Woiński

ul. Kopernika 10

38-300 Gorlice

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA”
Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

 

 

InterTIM Pietrzak Ludmiła

ul. Noniewicza 85B/IV

16-400 Suwałki

Północno-Wschodnia Grupa Geodezyjna
Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GOKART Łomżyński s.c.

M. Brzostowski
J. Nowacki

ul. Sadowa 8

18-400 Łomża

Lider konsorcjum:

Giżyckie Biuro Geodezyjne
Piotr Leśniewski

ul. Suwalska 30

11-500 Giżycko

Numer oferty

1

2

3

4

5

6

7

Liczba otrzymanych pkt
w kryterium cena

62

49

68

43

98

60

100

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 30 sty 2008 12:13
Data opublikowania: środa, 30 sty 2008 12:17
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lut 2008 13:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1371 razy