BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 listopada 2007r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/12/07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia Powiatu Piskiego, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.

Oddz. w Białymstoku

15-062 Białystok, ul. Warszawska 34

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach cena i jakość (akceptacja klauzul dodatkowych).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nazwa kryterium

Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji CIGNA STU S.A.

Oddz. w Białymstoku

15-062 Białystok,
ul. Warszawska 34

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”

01-203 Warszawa,
ul. Karolkowa 49

Oddz. w Warszawie

00-322 Warszawa,

Krakowskie Przedmieście 62

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddz. w Gdańsku

Zespół Sprzedaży
w Olsztynie

10-959 Olsztyn,
ul. Kościuszki 59

Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A.

Oddz. Białystok
ul. Św. Rocha 11/1

Filia w Ełku

19-300 Ełk,
ul. Kilińskiego 40

Numer oferty

1

2

3

4

Cena łączna

80

50,19

62,9

62,2

Jakość (akceptacja klauzul)

18,6

19

16,4

19,2

Łącznie:

98,6

69,19

79,3

81,4

 

 

 

 

 

 

Starosta Piski

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 29 lis 2007 10:55
Data opublikowania: czwartek, 29 lis 2007 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2007 08:05
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1544 razy