BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Orzysz

ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     
     

INFORMACJA

 

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gizewiusza 5 (Starostwo Powiatowe w Piszu), w terminie od 19 listopada  do 7 grudnia 2007 r. w godzinach od 8 do 15 w dni robocze zostanie wyłożony  do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Orzysz, jednostka ewidencyjna MIASTO ORZYSZ.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych ewidencyjnych dotyczących zamian użytków gruntowych, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: piątek, 16 lis 2007 11:18
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2007 15:47
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2007 08:42
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1229 razy