BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 5 listopada 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/11/07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa w postaci benzyny Pb95 w ilości 1.800litrów, wybrało do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

„BENTRA” Sp. j.

Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora

ul. Grunwaldzka 1

12-200 Pisz

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

1.      „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijowa, ul. Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 100pkt,

 

 

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 6 lis 2007 10:35
Data opublikowania: wtorek, 6 lis 2007 10:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lis 2007 13:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1333 razy