BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/2-4/2007 Sprzedaż lokali mieszkalnych - bezprzetargowo

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym, położonym w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego 21c
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 02.11.2007 r.

     

Wykaz G.7001/2-4/2007

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
I. Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21c
   Numer księgi wieczystej 33570
   Numer działki 273/17
   Powierzchnia działki 0,1027 ha
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej   39,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 36/1000,
   cena nieruchomości 21.858,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej   80,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 74/1000,
   cena nieruchomości 31.550,00
     
1.

NierNieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałami: nr XLIII/270/06 z dnia 30 marca 2006 r., nr IV/18/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. i  nr XI/68/07 z dnia 27 września 2007 r. Rady Powiatu Pisz zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – na rzecz najemców lokali.
3. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  06.11.2007 r. do dnia 26.11.2007 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2007 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2007 15:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2007 10:47
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1192 razy