BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dostawa opału w sezonie grzewczym 207/2008

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” Ełk, 19-300 Ełk,
ul. Łukasiewicza 1

z ceną / brutto / 150.212,50 zł.
Słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100.

Uzasadnienie :
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Kryteria oceny ofert zgodnie ze SIWZ - cena 100 %.

1 „CARBO” Spółka jawna
Zbigniew Krupski, Miron Wróblewski
97-500 Radomsko, Strzałków ,
ul. Reymonta 2.
Cena złożonej oferty /brutto/-209.535,00
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -71,69
2. „ENERGO” Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 84A
Cena złożonej oferty /brutto/-176.900,00
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -84,91
3 WĘGLOZBYT Sp. z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Polna 3.
Cena złożonej oferty /brutto/-192.760,0
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -77,93
4 P.H.U. Kazimierz Florczyk
18-500 Kolno
ul. Polna 16.
Cena złożonej oferty /brutto/-176.900,00
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -84,91
5 TRANSPORT-HANDEL
Kazimierz Antoni Ramotowski
12-230 Białą Piska, Kruszewo 5.
Cena złożonej oferty /brutto/-175.500,00
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -85,59
6 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
„TRANSBUD” Ełk
19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1.
Cena złożonej oferty /brutto/-150.212,50
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami -100


Data powstania: piątek, 7 wrz 2007 10:18
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2007 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 26 wrz 2007 09:32
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1874 razy