BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Nowa strona 1

Znak sprawy:                                                                                                                                                                      Data:

ROŚ.o-7644/21/07                                                                                                                                                           Pisz,  dnia 28.08.2007r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 32 ust. 1 i 3 w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póżn. zm./ podaje się do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu został zamieszczony wniosek ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH Spółka Gminy-Spółka z o.o., 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Góra.

 

 

                Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na okres 21 dni na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz umieszcza na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

 

               Wszystkich zainteresowanych informujemy, że z wnioskiem oraz dokumentacją można zapoznać się  w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, pokój nr 3B w godzinach 730-1530  oraz składać uwagi i wnioski do

19 września 2007r. na adres : Starostwo Powiatowe w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz.

 

 

 

 

                                                                                              p.o. Naczelnika Wydziału

                                                                                              Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

                                                                                              Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                              Starostwa Powiatowego w Piszu   

                                                                                              mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

 

 

Otrzymują z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w okresie 21 dni :

1.   Urząd Miejski

w Orzyszu

12-250 Orzysz

Data powstania: wtorek, 28 sie 2007 13:13
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2007 13:20
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2007 14:37
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2042 razy